SITAPA

Sitapa je unikátny nastroj ktorý poskytuje komplexne informácie o aktuálnych a aj pripravovaných verejných obstarávaniach na Slovensku.

Sitapa nie je iba nástroj na zber dát z verejných registrov a z databáz jednotlivých inštitúcií. My dáta spracovávame, vyhodnocujeme a na základe predchádzajúcich skúseností predpovedáme správanie subjektov v nadchádzajúcich tendroch.

Sitapa poskytuje podrobné informácie o samotnom verejnom obstarávaní, alebo aj o osobách, ktoré sú do neho zapojené, hodnotenie obstarávateľov ich dodávateľov.

Služba umožňuje komfortne vyhľadávanie cez webové rozhranie, ako aj nastavenie vyhľadávacích podmienok, ktoré každý deň vytvoria e-mailovú informáciu o tendroch v oblasti záujmu klienta.

Systém prináša množstvo užitočných informácii už v základnej bezplatnej verzii a pokročilé analytické a informačné nástroje niektorej z prémiových verzií.

Sitapa ako jediná služba pre vás sleduje nielen rôzne vyhlásené tendre ale aj tie, ktoré sú ešte len v štádiu plánovania!

Nástroje SITAPA :
Upozornenie o plánovaných tendroch
Upozornenie o predbežných oznámeniach
Upozornenie o aktuálnych tendroch
Upozornenie o aktivitách dodávateľov
Upozornenie o aktivitách odberateľov
Upozornenie o aktivitách osôb
Profil dodávateľa
Vyhľadávanie dodávateľov
Profil obstarávateľa
Vyhľadávanie obstarávateľov
Vyhľadávanie dôležitých osôb
Aktivity dôležitých osôb

Ďalšie podrobnosti o službe Sitapa a jej možnostiach nájdete na stránke www.sitapa.sk s možnosťou priamej registrácie na bezplatný odber základnej služby.