Poistenie a investovanie

vzorky: special poistenie a investovanie   

Každodenný prehľad o sektore poisťovníctva a investícií. Poisťovne a ich aktivity v podobe, ako ich zachytila domáca tlač, rozhlas, televízia a agentúrne spravodajstvo.

Starostlivo vybrané a zoradené stručné, prehľadné a komplexné informácie o:

Special poistenie a investovanie prináša aj komentáre odborníkov k vývoju v odvetví, komentár k trhu Burzy cenných papierov Bratislava a prehľad o legislatívnych zmenách v odvetví.

Prehľad doručujeme denne e-mailom v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Na tomto mieste je možné objednať si bezplatné skúšobné zasielanie sektorových prehľadov SITA.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón:  E-mail:    

 Vyberte si produkty: SK EN SK EN
 
SITA Special nové investície SITA Special energetika
SITA Special automobilový priemysel SITA Special poistenie a investovanie
SITA Special development
SITA Special banky
SITA Special telekom
poznámka: 


 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.