Energetika

vzorky: special energetika   

Dianie v energetike vo forme každodenného anotovaného prehľadu agentúrneho spravodajstva, dennej tlače, televízií a rozhlasového spravodajstva. Podľa významu zoradené anotácie s uvedením originálneho zdroja informácie.

Obsah prehľadu:

Prehľad vychádza denne v slovenskom alebo anglickom jazyku a dodávame ho do 8.30 hod. každé pracovné ráno e-mailom.

Na tomto mieste je možné objednať si bezplatné skúšobné zasielanie sektorových prehľadov SITA.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón:  E-mail:    

 Vyberte si produkty: SK EN SK EN
 
SITA Special nové investície SITA Special energetika
SITA Special automobilový priemysel SITA Special poistenie a investovanie
SITA Special development
SITA Special banky
SITA Special telekom
poznámka: 


 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.