Development

vzorky: special development   

Týždenný prehľad najdôležitejších aktuálnych informácií z oblasti developmentu a real estate na slovenskom trhu, publikovaných v slovenských médiách.

Sumár informácií je zameraný na výstavbu komerčných nehnuteľností a priemyselných parkov, bytovú výstavbu, nové investície a podnikové informácie.

Týždenný prehľad je zoradený do 4 kategórií:

SITA Special development doručujeme do e-mailovej schránky klienta. Môžete ho odoberať v dvoch jazykových verziách - v slovenskej alebo anglickej.

Na tomto mieste je možné objednať si bezplatné skúšobné zasielanie sektorových prehľadov SITA.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón:  E-mail:    

 Vyberte si produkty: SK EN SK EN
 
SITA Special nové investície SITA Special energetika
SITA Special automobilový priemysel SITA Special poistenie a investovanie
SITA Special development
SITA Special banky
SITA Special telekom
poznámka: 


 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.