Banky

vzorky: special banky   

Denný prehľad o dianí v bankovom sektore optikou domácej tlače, rozhlasu, televízie a agentúrneho spravodajstva. Stručné, prehľadné a zároveň obsahovo komplexné informácie vo forme anotácií s udaním zdroja informácií.

Hospodárske výsledky bánk a sporiteľní, bankové produkty, úverové aktivity, vybrané makroekonomické a štatistické údaje, komentáre bankových dílerov k peňažnému a devízovému trhu a legislatívny vývoj denne do Vašej e-mailovej schránky.

Denný prehľad je zoradený do 3 kategórií:

Prehľad najdôležitejších správ v rešeršovej podobe zoradený podľa relevantnosti vychádza v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii.

Na tomto mieste je možné objednať si bezplatné skúšobné zasielanie sektorových prehľadov SITA.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón:  E-mail:    

 Vyberte si produkty: SK EN SK EN
 
SITA Special nové investície SITA Special energetika
SITA Special automobilový priemysel SITA Special poistenie a investovanie
SITA Special development
SITA Special banky
SITA Special telekom
poznámka: 


 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.