Automobilový priemysel

vzorky: special automobilový priemysel   

Týždenný prehľad o dianí v automobilovom priemysle. Prináša stručné, prehľadné a zároveň obsahovo komplexné informácie vo forme anotovaných správ, pričom čerpá z online spravodajstva SITA, dennej tlače, vysielaní televízií a rozhlasov. Doručovaný je do e-mailovej schránky klienta.

Popri samotných producentoch áut sa tematicky zameriava aj na dodávateľské spoločnosti, legislatívny rámec v segmente i v súvisiacich oblastiach a vzťahy výrobcov s ostanými spoločenskými štruktúrami.

Týždenný prehľad je rozdelený do 3 oblastí:

Správy sú zoradené podľa relevancie, s udaním pôvodného zdroja. Special automobilový priemysel vychádza v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii.

Na tomto mieste je možné objednať si bezplatné skúšobné zasielanie sektorových prehľadov SITA.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón:  E-mail:    

 Vyberte si produkty: SK EN SK EN
 
SITA Special nové investície SITA Special energetika
SITA Special automobilový priemysel SITA Special poistenie a investovanie
SITA Special development
SITA Special banky
SITA Special telekom
poznámka: 


 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.