Sektorové prehľady

So znalosťou slovenskej ekonomiky redakcia SITA zostavuje prehľady, ktoré v jednoduchej štruktúre prinášajú informácie o najdôležitejších udalostiach v jednotlivých segmentoch hospodárstva.

Tieto prehľady určené manažérom spoločností, analytikom a konzultantom, dodávame e-mailom v slovenskom, alebo anglickom jazyku v dennej, alebo týždennej periodicite. Mapujeme všetky mienkotvorné slovenské médiá, vrátane rozhlasu a televízie. Takto pripravený poskytne informáciu o dianí v sektore naozaj komplexne. Čitateľ tak získa maximálnu informovanosť v minimálnom čase.

Prirodzeným doplnkom sú e-mailom zasielané stručné manažérske prehľady, ktoré mapujú najdôležitejšie politické a ekonomické udalosti dňa.

Denné prehľady

Týždenné prehľady