Sektorové portály

vEnergetike.sk

Zaujímavý zdroj informácií pre energetickú odbornú aj laickú verejnosť. Firmám pomôže v komunikácii.

Cieľom portálu vEnergetike.sk je v prvom rade poskytnúť alternatívny priestor pre odbornú diskusiu o otázkach týkajúcich sa energetiky ako takej, ale aj jej konkrétnych odvetví.

Kvalitné informácie

Odborníkom, predstaviteľom energetických firiem a relevantných inštitúcií ponúkame cez kvalitné a aktuálne spravodajstvo z oblasti energetiky prehľad o vývoji na energetickom trhu nielen na Slovensku, ale aj v globálnom pohľade. Pre odborníkov je tu relevantný priestor na prezentáciu svojich názorov, či už vo forme blogov, analýz, rozhovorov alebo iných foriem. Pre spotrebiteľov a laickú verejnosť zase zaujímavé energetické témay a informácie, ktoré jej pomôžu jednoduchšie sa orientovať na slovenskom energetickom trhu.

Komunikácia energetických firiem

Okrem nového kvalitného informačného zdroja pre odbornú a laickú verejnosť má portál vEnergetike.sk za cieľ takisto poskytnúť  zaujímavý komunikačný priestor pre spoločnosti pôsobiace v sektore energetiky. So skúsenosťami a zázemím, ktoré poskytuje tlačová agentúra SITA, môže totiž svojim klientom poskytnúť širokú škálu služieb od distribúcie PR správ a reklamy cez realizáciu PR rozhovorov, videí či fotogalérií, pokrývanie tlačových konferencií až po možnosť rozšírenej prezentácie firmy v rámci firemného profilu.

Obsah

Komplexný informačný zdroj vEnergetike.sk prináša informácie o:

Posledná kategória pod názvom energetika všeobecne zastrešuje informácie a články, ktoré sa týkajú zároveň viacerých odvetví energetiky, alebo majú všeobecný charakter a diskutuje sa v nich energetika a energetická politika ako taká.

Nájdete tu dôležité aktuálne témy, ktoré odznejú na tlačových besedách, konferenciách, a ktoré budú diskutované v odbornej verejnosti. Okrem toho sa na portáli objavia aj investigatívne články, ktoré budú informovať odbornú aj laickú verejnosť o vývoji slovenského energetického trhu.

Viac na www.vEnergetike.sk