PR servis SITA

PR správa publikovaná prostredníctvom distribučného kanálu PRservis.sk je zaradená v špeciálnej sekcii v agentúrnom servise SITA obsahujúcom komerčné spravodajstvo, ku ktorému majú prístup redaktori, ako aj široká verejnosť prostredníctvom stránky www.prservis.sk.

Zároveň je takáto správa zaradená aj do spravodajského servisu pre mediálnych odberateľov agentúrneho spravodajstva a zobrazovaná na hlavnej stránke www.sita.sk.