Podnikam.sk

Portál Podnikam.sk oslovuje jedinečný okruh malých a stredných podnikateľov. Pokiaľ máte záujem o komunikáciu Vášho posolstva týmto čitateľom, ponúkame dobrú cieľovú skupinu na vašu komunikáciu.

Stiahnite si aktuálny cenník distribúcie PR správ.