In English

Servis využíva produkciu ostatných servisov SITA. Jeho výstupom však nie sú prosté preklady do anglického jazyka, ale úprava správ tak, aby sa informácia dostala v správnom kontexte aj k odberateľovi, ktorý nie je úplne zorientovaný v slovenských reáliách.

Vysiela denne od 9.00 do 24.00, podľa potreby aj dlhšie. V pracovné dni vysiela 40-50 správ denne, cez víkendové dni priemerne 10 správ.

Štruktúra servisu:

Na tomto mieste je možné objednať si skúšobný prístup k on-line servisom.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón:  E-mail:    

 

Vyberte si produkty:
 
ON LINE TEXTOVÉ SPRAVODAJSTVO
na www.sita.sk
SK EN ON LINE MULTIMÉDIA
na audio.sita.sk; foto.sita.sk; video.sita.sk
SK EN
 
domáci servis   zvukový servis  
regionálny servis   fotoservis  
ekonomický servis   videoservis  
zahraničný servis  
športový servis  
zaujímavosti  
english news  
poznámka: 


 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.

Cenník platný od 1. 9. 2014 Základná mesačná cena bez DPH
jeden spravodajský servis 400 € 800 €
dva spravodajské servisy 690 € 1 380 €
tri servisy 890 € 1 780 €
všetky spravodajské servisy 1 090 € 2 180 €


 minilicencia: jeden užívateľ / jedna e-mailová adresa, bez možnosti preposielania

  multilicencia: viac užívateľov / viac adries v rámci spoločnosti, alebo možnosť preposielania v rámci spoločnosti. Spoločnostiam s 15 a viac zamestnancami poskytujeme len multilicenčný prístup.

Pre neziskové organizácie je možné poskytnúť zľavu z cenníkových cien

Uvedený cenník sa vzťahuje výlučne na dodávku online spravodajstva koncovému klientovi, ktorý nemá právo obsah servisov ďalej akýmkoľvek spôsobom distribuovať. Cena online servisu s právom ďalšieho šírenia správ závisí v prípade obvyklých druhov masmédií od merateľných veličín ako je predaný náklad, predajná cena titulu, sledovanosť, počúvanosť, návštevnosť, trhový podiel. Kalkuláciu pre konkrétne masmédium pripraví Oddelenie marketingu a predaja SITA. V prípade iného spôsobu rozširovania je potrebné osobitné rokovanie o podmienkach sprístupnenia servisu.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o uvedených produktoch ako aj o iných službách nás kontaktujte Oddelenie obchodu a marketingu SITA:

Oddelenie obchodu a marketingu
SITA Slovenská tlačová agentúra a. s.
Mýtna 15, 811 07 Bratislava
+421 02 5249 6106, +421 02 5249 6105   slovakam@sita.sk, obchod@sita.sk