Audio servis

ukážka audioservisu » (vzorová stránka, ktorá predvádza základnú funkčnosť rozhrania a ponúka niekoľko vzorových zvukov)

 

Online databáza zvukových záznamov dostupná v reálnom čase cez internet. Zvukový servis pokrýva vybrané udalosti politického, spoločenského, hospodárskeho a športového diania. Zvuky vydávame v závislosti od vývoja udalosti priebežne počas dňa. Servis aktualizujeme aj počas víkendových dní. Produkcia závisí od množstva aktuálnych udalostí.

K dispozícii je archív od roku 2004.

Zvuky sa nahrávajú buď na mediálnych akciách či iných stretnutiach s respondentmi priamo v teréne alebo telefonicky.

Distribúcia:

Zvuky dodávame spolu s textovou informáciou o respondentovi, udalosti ku ktorej sa zvuk viaže a stručným kontextom výpovede respondenta.
Na www stránke je denný plán a aktualizované informácie o zaradení nových zvukov, či vyradení niektorých plánovaných.

Technické parametre:
Zvuky distribuujeme vo formáte mp3, mono, 44,1 KHz, 128 bps.

Na tomto mieste je možné objednať si skúšobný prístup k on-line servisom.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón:  E-mail:    

 

Vyberte si produkty:
 
ON LINE TEXTOVÉ SPRAVODAJSTVO
na www.sita.sk
SK EN ON LINE MULTIMÉDIA
na audio.sita.sk; foto.sita.sk; video.sita.sk
SK EN
 
domáci servis   zvukový servis  
regionálny servis   fotoservis  
ekonomický servis   videoservis  
zahraničný servis  
športový servis  
zaujímavosti  
english news  
poznámka: 


 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.

V prípade záujmu o odoberanie servisu vám radi pripravíme cenovú ponuku podľa vašich požiadaviek.

Oddelenie obchodu a marketingu
SITA Slovenská tlačová agentúra a. s.
Mýtna 15, 811 07 Bratislava
+421 02 5249 6106 +421 02 5249 6105 obchod@sita.sk