Monitoring médií e-mailom

Monitoring médií je dodávaný z denne dopĺňaných archívnych zdrojov podľa zadaných tematických okruhov, kategórií, podkategórií či kľúčových slov. Službu  monitoringu médií dodávame v súlade s autorským zákonom, pričom výrobcom monitoringu  médií pre klientov SITA je spoločnosť sixmedia.

Monitoring je dodaný v dohodnutej periodicite, na dohodnuté e-mailové adresy v rámci organizácie klienta v prehľadnej tabuľkovej forme  vo formáte doc, html, xml, prípadne v iných formátoch. Dodaný monitoring médií je použiteľný na akomkoľvek počítači so štandardným vybavením. Dodávka monitoringu e-mailom je štandardne   dodávaná v kombinácii s html stránkou, ktorá poskytuje praktické riešenie aj pri spätnom vyhľadávaní dodaných monitoringov, podľa rôznych kritérií, s možnosťou exportov  do rôznych formátov.