Slovak a.m. daily / Tagesblatt

vzorky: slovak a.m. daily    

Slovak a.m. daily je denný 3-4 stranový ekonomicko-politický prehľad. Prináša správy o najdôležitejšom dianí na Slovensku vo forme anotácií. Je zasielaný e-mailom každý pracovný deň do 8.30 hod. v anglickej, nemeckej a slovenskej verzii.

Je určený pre tých, ktorí potrebujú byť informovaní rýchlo, stručne a presne, a nechcú zmeškať žiadnu dôležitú informáciu. Tento prehľad Vám prináša triedené informácie v optimalizovanom množstve, teda maximálnu informovanosť v minimálnom čase.

Slovak a.m. daily obsahuje:

Alternatívou Slovak a.m. daily je Flash a.m., ktorý je najstručnejším sumárom najdôležitejších denných informácií dodávaným ráno do 8.30 na jednej strane A4 v slovenskom a anglickom jazyku.

Na tomto mieste je možné objednať si bezplatné skúšobné zasielanie manažérskych prehľadov SITA.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia:
Firma/inštitúcia:
Telefón: E-mail:

 

Vyberte si produkty: SK EN DE SK EN
Slovak a.m. daily / Tagesblatt Legal news
Flash a.m. Ekonomické indikátory
Slovak weekly
poznámka:

 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA +421 2 2062 0312