Legal news

vzorky: Legal news

Legal news vychádza raz týždenne vždy vo štvrtok. Prehľad monitoruje legislatívne iniciatívy a schvaľovací proces právnych noriem v danom týždni. Sleduje cestu zákonov od návrhu, cez pripomienkové konanie, legislatívnu radu vlády, vládu a schvaľovanie v parlamente až po podpis prezidentom a vydanie v zbierke zákonov.

Zameriava sa na oblasti dôležité pre podnikanie, komunikáciu s verejnou správou a vzťahy so zamestnancami.

Informácie sú prehľadne radené podľa tém:

Na tomto mieste je možné objednať si bezplatné skúšobné zasielanie manažérskych prehľadov SITA.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia:
Firma/inštitúcia:
Telefón: E-mail:

 

Vyberte si produkty: SK EN DE SK EN
Slovak a.m. daily / Tagesblatt Legal news
Flash a.m. Ekonomické indikátory
Slovak weekly
poznámka:

 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA +421 2 2062 0312