Ekonomické indikátory

vzorky: Key Economic Indicators

Základné makroekonomické ukazovatele - Key Economic Indicators - odrážajú výsledky na mesačnej, kvartálnej a ročnej báze, s päťročnou históriou. Údaje sú štrukturované podľa posledných 3 mesiacov, posledných 5 mesiacov a posledných 5 rokov.

Sledované oblasti:

Na tomto mieste je možné objednať si bezplatné skúšobné zasielanie manažérskych prehľadov SITA.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Pracovná pozícia:
Firma/inštitúcia:
Telefón: E-mail:

 

Vyberte si produkty: SK EN DE SK EN
Slovak a.m. daily / Tagesblatt Legal news
Flash a.m. Ekonomické indikátory
Slovak weekly
poznámka:

 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA +421 2 2062 0312