Manažérske prehľady

Na základe hlbokej znalosti slovenskej ekonomickej a politickej scény redakcia SITA denne pripravuje prehľady, ktoré v jednoduchej štruktúre prinášajú informácie o najdôležitejších udalostiach v čase, kedy sa začína pracovný deň. Prehľady dodávame e-mailom v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Tieto prehľady sú určené manažérom spoločností, analytikom, konzultantom a všetkým ďalším čitateľom, pre ktorých je dianie na Slovensku pre ich podnikanie kľúčové. Mapujeme slovenskú politickú scénu, makroekonomiku, podnikové prostredie, legislatívu, trhy.

Prirodzeným doplnkom sú e-mailom zasielané stručné sektorové prehľady, ktoré sa zameriavajú na jednotlivé segmenty hospodárstva.

S našimi prehľadmi môžete začať deň dobre pripravení.