CEE Business Line

Databáza CEE Business Line je výsledkom spolupráce 11 agentúr krajín strednej a východnej Európy. Pokrýva ekonomické dianie 15 krajín CEE a je dostupné ako online databáza.

Partnermi projektu sú agentúrni lídri v jednotlivých krajinách s dôkladnou znalosťou ich lokálnych ekonomík.

 

CEE Business Line  databáza
Online databáza s denným prírastkom 50-70 správ v anglickom jazyku. Monitoruje dianie v dominantných sektoroch hospodárstva krajín CEE. Poskytuje archív, ktorý siaha do roku 2001.

Na tomto mieste je možné objednať si bezplatné skúšobné zasielanie manažérskych prehľadov českej ekonomiky z produkcie agentúry ČIA.

Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón: 
E-mail: 

V prípade otázok sa obráťte na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.

Vyberte si prehľad:

    jazyková verzia
CZ  EN  DE 
  czech a.m.
Automobilový průmysl
Financie
energetika
Telekomunikace a internet  
Zdravotníctví a farmacie  
Nové investice a strategie
Development, investice a expanze
Retail
Majetkové a personální změny