Sektorové analýzy

Jednorazová alebo periodická analýza vami zvoleného sektoru na základe individuálnych požiadaviek.

Sektorové analýzy sú pripravované našimi analytikmi v úzkej spolupráci s klientom. Zadávateľ má pritom možnosť aktívne vstúpiť do fázy tvorby štruktúry analýzy a určiť ťažiskové kapitoly. Analýzu je možné dodať v jazykovej verzii podľa dohody. Odporúčaný rozsah analýzy je 15-50 strán, v závislosti od sektoru.

Tvorba analýzy zahŕňa:

 

Analýzu je možné spracovať jednorazovo alebo pravidelne. Pravidelný priamy kontakt medzi klientom a hlavným analytikom je samozrejmosťou.

Doteraz spracované sektorové analýzy:

Každá analýza je individuálnym produktom a individuálne aj cenová kalkulácia. V prípade záujmu o odber služby alebo o ďalšie informácie kontaktujte:

Oddelenie marketingu a predaja
SITA, Slovenská tlačová agentúra a. s.
Mýtna 15, 811 07 Bratislava
tel: (421) 02/5249 6106
fax: (421) 02/5249 3466

e-mail: slovakam@sita.sk