Analýzy

Naši analytici pripravujú na pravidelnej báze rôzne druhy analýz, prevažne podľa zadania klienta. Klient má tak okrem obsahu dosah aj na prezentačnú úroveň analýzy, samozrejmosťou je možnosť dodania analýzy v komunikačnom jazyku klienta.

Aby analýza dostatočne zodpovedala zadefinované otázky, je pri jej špecifikácii potrebná úzka spolupráca so zadávateľom.

Vyberte si požadovaný druh analýzy: