Vedenie spoločnosti

IVAN SÁMEL
generálny riaditeľ,
predseda predstavenstva
samel@sita.sk
PAVEL URBAN
šéfredaktor SITA,
člen predstavenstva
urban@sita.sk
PETRA NEMCOVÁ
riaditeľka obchodu
monitoring médií,
členka predstavenstva
nemcova@sita.sk