Vedenie spoločnosti

RÓBERT KIRÁLY
generálny riaditeľ,
predseda predstavenstva
kiraly@sita.sk
IVAN SÁMEL
zástupca generálneho riaditeľa,
člen predstavenstva
samel@sita.sk
PETRA NEMCOVÁ
riaditeľka obchodu
monitoring médií,
členka predstavenstva
nemcova@sita.sk