O SITA

O nás

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

Spravodajský tím SITA je zložený z vyše sto stálych redaktorov, editorov, analytikov a ďalších desiatok externých spolupracovníkov. Denne produkuje vyše 400 agentúrnych správ, desiatky sektorových prehľadov v rôznych jazykoch a monitoringov médií.

História

SITA vznikla ako tlačová agentúra v roku 1997 s cieľom poskytovať aktuálne, vyvážené a politicky nestranné informácie z ekonomického a politického sektora. Agentúra od počiatku vznikala s myšlienkou, že informácie bude dodávať nielen prostredníctvom iných médií, ale aj priamo, bez časového zdržania a filtrovania, ľuďom, ktorí o veciach rozhodujú, či už v politickej sfére alebo v podnikateľskej oblasti.

Rozšírenie služieb

Klasické agentúrne služby (on-line spravodajstvo v oblasti domácej a zahraničnej politiky, spoločnosti, hospodárstva a športu) SITA od roku 2001 rozšírila o špecializované služby pre firmy a inštitúcie. Patria medzi ne prehľady zasielané e-mailom, sektorové monitoringy, mediálne analýzy, politické analýzy, monitoringy médií a ďalšie informačné produkty.

V roku 2004 SITA spustila spravodajský portál Webnoviny.sk určený pre širokú internetovú verejnosť. Dobudovala tak distribúciu spravodajstva okrem mediálnych a firemných klientov aj koncovým čitateľom. Webnoviny.sk majú vybudovaný unikátny spôsob distribúcie správ aj na sieť partnerských portálov a sú tak najväčším dodávateľom spravodajstva na slovenskom internete. Každá správa, ktorú odvysielame, je o niekoľko minút uverejnená aj na desiatkach ďalších portálov.

Súčasnosť

SITA dnes vystupuje nielen ako kvalitný zdroj informácií, ale aj ako tvorca individuálnych informačných riešení. Spoločnostiam, ktoré vyžadujú individuálne riešenia na kľúč, agentúra poskytuje komplexné pokrytie infomačných potrieb, so zohľadnením ich komunikačného jazyka. Spravodajské servisy využívajú slovenské aj zahraničné médiá, štátne inštitúcie, diplomatické misie, banky a ďalšie spoločnosti pôsobiace vo finančnej a kapitálovej sfére, a v iných oblastiach hospodárstva.

Sme pripravení budúcim klientom ponúknuť individuálne informačné riešenia. Týmto získajú možnosť vstúpiť do fázy tvorby koncepcie cieleného spravodajstva svojimi potrebami a pripomienkami. Naše riešenia sú založené na aktívnom prístupe vo vzťahu ku klientom.

Našou misiou je byť kvalitným informačným zdrojom pre našich partnerov, ktorý im poskytne úplné, rýchle, relevantné a neskreslené informácie. Veríme, že v našej agentúre nájdete dobrého partnera pre dlhodobú spoluprácu.