Fakturačné údaje

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
Sídlo: Mýtna 15, 811 07  Bratislava
Zapísaná: OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1728/B
IČO: 35 745 274
DIČ: 2021406475
IČ DPH: SK 2021406475
Číslo účtu: 262 243 1023/1100, Tatra banka a.s.
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2243 1023
SWIFT: TATRSKBX