Skúšobný odber – monitoring médií

Prosím zadajte Vaše požiadavky na monitoring. Na základe vyplneného formulára Vám navrhneme optimálnu podobu monitoringu a vypracujeme cenový návrh.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón:      E-mail:    

 

Zadanie:

Témy monitoringu:
témy a kľúčové slová ktoré sa majú monitorovať: 
 
Štandardné zdroje:
celoštátne denníky
celoštátne týždenníky a mesačníky
regionálne denníky a týždenníky
rozhlasy - spravodajské a publicistické relácie 
televízie - spravodajské a publicistické relácie
tlačové agentúry
 
Osobitné zadanie zdrojov:
domáce periodiká a relácie: 
zahraničné médiá: 
internetové stránky: 
iné mimomediálne zdroje: 
 
Spôsob spracovania monitoringu:
plné texty správ:
anotácie:
hodnotenie mediálnej publicity:
kvantitatívna analýza:
kvalitatívna analýza:
jazykové verzie (iné ako slovenčina): 
 
Spôsob dodávky monitoringu:
zasielanie e-mailom
internet a intranet
 
Frekvencia dodávania monitoringu:
denne
týždenne
jednorazový monitoring
 
 
Iné, tu neuvedené služby:
popis služby o ktorú máte zájem: 
poznámka: 
 


 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.