Cenník online spravodajstva

Cenník platný od 1. 9. 2014 Základná mesačná cena bez DPH
jeden spravodajský servis 400 € 800 €
dva spravodajské servisy 690 € 1 380 €
tri servisy 890 € 1 780 €
všetky spravodajské servisy 1 090 € 2 180 €


 minilicencia: jeden užívateľ / jedna e-mailová adresa, bez možnosti preposielania

  multilicencia: viac užívateľov / viac adries v rámci spoločnosti, alebo možnosť preposielania v rámci spoločnosti. Spoločnostiam s 15 a viac zamestnancami poskytujeme len multilicenčný prístup.

Pre neziskové organizácie je možné poskytnúť zľavu z cenníkových cien

Uvedený cenník sa vzťahuje výlučne na dodávku online spravodajstva koncovému klientovi, ktorý nemá právo obsah servisov ďalej akýmkoľvek spôsobom distribuovať. Cena online servisu s právom ďalšieho šírenia správ závisí v prípade obvyklých druhov masmédií od merateľných veličín ako je predaný náklad, predajná cena titulu, sledovanosť, počúvanosť, návštevnosť, trhový podiel. Kalkuláciu pre konkrétne masmédium pripraví Oddelenie marketingu a predaja SITA. V prípade iného spôsobu rozširovania je potrebné osobitné rokovanie o podmienkach sprístupnenia servisu.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o uvedených produktoch ako aj o iných službách nás kontaktujte Oddelenie obchodu a marketingu SITA:

Oddelenie obchodu a marketingu
SITA Slovenská tlačová agentúra a. s.
Mýtna 15, 811 07 Bratislava
+421 02 5249 6106, +421 02 5249 6105   slovakam@sita.sk, obchod@sita.sk