EKONOMIKA: Obstarávanie pre štát má zabezpečovať firma z malej obce

15. Jan. 2013 Kategória: Top správa

BRATISLAVA 15. januára (SITA) - Verejné obstarávanie služieb v oblasti informovanosti a publicity i odborného poradenstva bude pre viaceré štátne inštitúcie bezplatne realizovať málo známa firma. Obstarávanie tovarov, služieb a prác si pritom zväčša zabezpečujú priamo bez sprostredkovateľa. Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o. (ROA) vznikla vlani v auguste ako centrálna obstarávacia organizácia a ako sídlo si uvádza malú obec Horné Plachtince s asi dvesto obyvateľmi v okrese Veľký Krtíš.

Vlani v decembri ROA uzavrela po dve zmluvy o spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou technickou univerzitou, Slovenskou akadémiou vied a Tlačovou agentúrou SR a jednu s Fondom národného majetku SR i Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Predmetom zmlúv je bezodplatná realizácia obstarávania uvedených druhov služieb zväčša bez termínu platnosti. Iba zmluvy so SAV sú platné v tomto roku. Firma bude uzatvárať rámcové dohody s vybranými uchádzačmi na poskytnutie služieb, ktoré si vyžiadajú verejní obstarávatelia a tí zas budú s úspešnými uchádzačmi podpisovať vykonávacie zmluvy. Odmenu pre centrálneho obstarávateľa budú platiť dodávatelia, a nie štátne inštitúcie.

"Regionálna Obstarávacia Organizácia s.r.o. vznikla ako podnikateľský subjekt, ktorý na základe zákona umožňuje centrálne obstarávať tovary a služby. Spoločníkmi sú obec Horné Plachtince - verejný obstarávateľ a TenderOnline a.s., ktorá pôsobí v oblasti verejného obstarávania od roku 2010," informoval agentúru SITA konateľ ROA Ján Feranc. Podmienkou toho, aby mohla ROA podnikať v tejto oblasti, je spoločenská zmluva, kde má podľa neho verejný obstarávateľ, teda obec, rozhodujúci vplyv. "Primárny dôvod vzniku ROA sú dobré spoločné skúsenosti zmluvných strán a ambícia obce zlepšovať svoje hospodárenie," odvetil Feranc na otázku o dôvodoch vzniku a sídla firmy v uvedenej obci na obecnom úrade.

Konateľ ROA je od augusta 2012 zároveň predsedom predstavenstva firmy TenderOnline sídliacej v Bratislave. Starosta Horných Plachtiniec Ladislav Nozdrovický, ktorý je v dozornej rade ROA, na otázky agentúry SITA nereagoval. Starostom je od roku 2006, keď bol zvolený ako kandidát ĽS - HZDS, a v roku 2010 uspel už ako nezávislý. ROA má základné imanie 7 500 eur, z toho vklad TenderOnline je 6 750 eur a obce 750 eur. Okrem konateľa by mala mať piatich externých spolupracovníkov - dvoch právnikov, ekonómku, účtovníčku a recepčnú.

S partnerstvami samospráv a firiem podľa mimovládnej organizácie môžu byť spojené problémy. "Vytváranie obchodných spoločností, kde vlastníkmi sú obce, mestá spolu so súkromníkmi, je takmer vždy rizikové a pričasto vedie k nevýhodným riešeniam pre verejné financie, či k rozhodovaniu v konflikte záujmov. Zákony sú, žiaľ, slabo pripravené na ľudí zneužívajúcich funkcie tým, že tunelujú verejné zdroje nevýhodnými či zbytočnými nákupmi," uviedol pre agentúru SITA Peter Kunder z Aliancie Fair-play. Rozhadzovanie štátnych peňazí sa tak podľa neho často deje v plnom súlade so zákonom.

Cieľom centrálneho obstarávania, ktoré existuje na základe zákona o verejnom obstarávaní z roku 2006, je hospodárny, efektívny a transparentný postup. Každý verejný obstarávateľ môže nadobúdať tovary a služby prostredníctvom alebo od centrálneho obstarávateľa. Optimálne je, ak sú v centrálnom obstarávaní pripojení verejní obstarávatelia a úspešní dodávatelia v danej oblasti. Odmena pre centrálnu obstarávateľskú organizáciu je vecou zmluvného vzťahu dvoch komerčných subjektov. Delenie zisku spoločníkov firmy určuje spoločenská zmluva medzi nimi.

"ROA oslovuje obce, orgány verejnej správy, inštitúcie a subjekty, ktoré sú verejnými obstarávateľmi v zmysle zákona, a ponúka im svoje služby. Vznikajú tzv. pripájacie zmluvy na jeden vybratý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ môže mať aj viacero zmluvných partnerov na centrálne obstarávanie," dodal Feranc. Proces centrálneho obstarávania a pripájania je podľa neho dokumentovaný na internete. V praxi to funguje tak, že keď verejní obstarávatelia potrebujú určitú službu alebo tovar, agentúra vyberie dodávateľa cez elektronickú aukciu.

ROA už vlani v septembri, teda mesiac po svojom vzniku, vyhlásila vo Vestníku verejného obstarávania tri užšie súťaže na poskytovanie služieb pre iných verejných obstarávateľov. Ide o služby v oblasti informovanosti a publicity, odborného poradenstva pre verejné inštitúcie, resp. verejných obstarávateľov a poradenstva pre manažérske systémy a verejné obstarávanie. Agentúra v oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania neuviedla, pre koho obstaráva ani predpokladanú cenu a rozsah služieb. Zákazky na štyri roky by mali byť financované zo zdrojov Európskej únie. Firma doposiaľ neoznámila, či a koho už vybrala.

Aliancia Fair-play považuje za nevhodné, keď sa organizujú verejné obstarávania, pri ktorých súťažiaci nemajú dostatočne presný údaj o skutočnej hodnote zákazky. "Také obstarávanie nemusí pritiahnuť dostatočný počet kvalitných súťažiacich, čo môže znamenať nevýhodnejšiu cenu alebo nižšiu kvalitu. Pre verejnú kontrolu je zasa podstatné vedieť, pre koho sa obstaráva," upozornil Kunder. Možnosť, aby ďalšie organizácie pristúpili k už tzv. vysúťaženej zmluve, podľa neho znamená riziko obchádzania ducha zákona tým, že na ten istý tovar či službu sa vypíše viacero súťaží vo viacerých agentúrach. "Zákazka sa potom bude realizovať cez takú zmluvu, resp. agentúru, kde vyhral klientelisticky preferovaný dodávateľ," uzavrel Kunder.