CEE Business Line

CEE Business Line database is the result of cooperation of eleven agencies in CEE countries. Accessible as an online database, it covers economic development in fifteen CEE countries.

Leading agencies in individual countries, with in-depth knowledge of local economies, are the partners of the project.

CEE Business Line database
The online database monitors happenings in dominant sectors of CEE economies, with daily addition of 50-70 news items in English. An archive, dating back to 2001, is also available.

Na tomto mieste je možné objednať si bezplatné skúšobné zasielanie manažérskych prehľadov českej ekonomiky z produkcie agentúry ČIA.

Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón: 
E-mail: 

V prípade otázok sa obráťte na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.

Vyberte si prehľad:

    jazyková verzia
CZ  EN  DE 
  czech a.m.
Automobilový průmysl
Financie
energetika
Telekomunikace a internet  
Zdravotníctví a farmacie  
Nové investice a strategie
Development, investice a expanze
Retail
Majetkové a personální změny