Media analyses

Media analyses will help you effectively monitor how your company is communicated in the media.

We make media analyses on a daily, weekly, or monthly basis, most often in their combination. In case of interest it is possible to draw up one off analyses of a concrete event.

Media publicity analyses track:

Každá analýza je individuálnym produktom a individuálne aj cenová kalkulácia. V prípade záujmu o odber služby alebo o ďalšie informácie kontaktujte:

Oddelenie marketingu a predaja
SITA, Slovenská tlačová agentúra a. s.
Mýtna 15, 811 07 Bratislava
tel: (421) 02/5249 6106
fax: (421) 02/5249 3466

e-mail: slovakam@sita.sk