Trial order – sector overviews

Please use this form to place orders for free trial delivery of sector overviews.

Contact data:

(it is not possible to complete the order without them)

Name and surname of contact person: 
Working position: 
Company / Institution: 
Phone:  E-mail:    

 Choose a product: SK EN SK EN
 
SITA Special New investments SITA Special Energy sector
SITA Special Automotive industry SITA Special Insurance and investment
SITA Special Development
SITA Special Banks
SITA Special Telecommunications
note: 


 

If you have any question or you can´t find product you need, please contact Sales and Marketing Department, tel. +421 2 5249 6106.

Na tomto mieste je možné objednať si bezplatné skúšobné zasielanie sektorových prehľadov SITA.

Kontaktné údaje:
(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón: 
E-mail: 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.Vyberte si produkty:

    jazyková verzia
SK  EN  CZ 
 
SITA Special - sektorové monitoringy  
  SITA Special nové investície  
SITA Special automobilový priemysel  
SITA Special development  
SITA Special banky  
SITA Special telekom  
SITA Special energetika  
SITA Special poistenie a investovanie  
ČIA Automobilový průmysl  
ČIA Development - investice a expanze  
ČIA Finance  
ČIA Telekomunikace a internet  
ČIA Energetika