Legal news

vzorky: Legal news

Legal news vychádza raz týždenne vždy vo štvrtok. Prehľad monitoruje legislatívne iniciatívy a schvaľovací proces právnych noriem v danom týždni. Sleduje cestu zákonov od návrhu, cez pripomienkové konanie, legislatívnu radu vlády, vládu a schvaľovanie v parlamente až po podpis prezidentom a vydanie v zbierke zákonov.

Zameriava sa na oblasti dôležité pre podnikanie, komunikáciu s verejnou správou a vzťahy so zamestnancami.

Informácie sú prehľadne radené podľa tém:

Na tomto mieste je možné objednať si bezplatné skúšobné zasielanie manažérskych prehľadov SITA.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón:  E-mail:    

 

Vyberte si produkty: SK EN DE   SK EN
 
Slovak a.m. daily / Tagesblatt Legal news
Flash a.m.   Ekonomické indikátory
Slovak weekly  
poznámka: 


 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.