Skúšobný odber – Manažérske prehľady

Na tomto mieste je možné objednať si bezplatné skúšobné zasielanie manažérskych prehľadov SITA.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón:  E-mail:    

 

Vyberte si produkty: SK EN DE   SK EN
 
Slovak a.m. daily / Tagesblatt Legal news
Flash a.m.   Ekonomické indikátory
Slovak weekly  
poznámka: 


 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.